Condicions Generals de Venda

CONDICIONS GENERALS DE VENDA

embruixjewels.com

1. INFORMACIÓ GENERAL

La titularitat d'aquest lloc web, www.embruixjewels.com, (d'ara endavant Lloc Web) l'ostenta: Emma Beteta Pla, amb NIF: 35096681S, les dades de contacte de les quals són:

Adreça: Rambla Catalunya, 73, principal, 08007 BARCELONA
Telèfon de contacte: 649326850
Email de contacte: info@embruixjewels.com

Aquest document (així com qualsevol altre document que s'esmenti aquí) regula les condicions per les quals es regeix l'ús d'aquest Lloc Web (www.embruixjewels.com) i la compra o adquisició de productes i/o serveis (en endavant, Condicions).

A l'efecte d'aquestes Condicions s'entén que l'activitat que desenvolupa EmBruix Jewels a través del Lloc Web comprèn:

Venda, difusió i encàrrec de peces de joieria d'autor fetes artesanalment

A més de llegir les presents Condicions, abans d'accedir, navegar i/o fer servir aquesta pàgina web, l'Usuari ha d'haver llegit l'Avís Legal i les Condicions Generals d'Ús, incloent-hi, la política de cookies, i la política de privadesa i de protecció de dades de EmBruix Jewels. En utilitzar aquest Lloc Web o en fer i/o sol·licitar l'adquisició d'un producte i/o servei a través del mateix l'Usuari consent quedar vinculat per aquestes Condicions i per tot l'anteriorment esmentat, per tant si no està d'acord amb tot això no ha de fer servir aquest Lloc Web.

Així mateix, s'informa que aquestes condicions podrien ser modificades. L'Usuari és responsable de consultar-les cada vegada que accedeixi, navegueu i/o utilitzeu el Lloc Web ja que seran aplicables aquelles que es trobin vigents en el moment en què se sol·licite l'adquisició de productes i/o serveis.

Per a totes les preguntes que l'Usuari pugui tenir en relació amb les Condicions podeu posar-vos en contacte amb el titular utilitzant les dades de contacte facilitades més amunt o, si escau, utilitzant el formulari de contacte.
2. L'USUARI

L'accés, la navegació i ús del Lloc Web, confereix la condició d'usuari (d'ara endavant referit, indistintament, individualment com a Usuari o conjuntament com a Usuaris), per la qual cosa s'accepten, des que s'inicia la navegació pel Lloc Web, totes les Condicions aquí establertes, així com les seves modificacions ulteriors, sens perjudici de l'aplicació de la corresponent normativa legal de compliment obligat segons el cas.

L'Usuari assumeix la responsabilitat d'un ús correcte del Lloc Web. Aquesta responsabilitat s'estendrà a:

Fer ús d'aquest Lloc Web únicament per fer consultes i compres o adquisicions legalment vàlides.
No fer cap compra falsa o fraudulenta. Si es pogués considerar raonablement que s'ha fet una compra d'aquesta índole, podria ser anul·lada i s'informaria les autoritats pertinents.

Facilitar dades de contacte veraços i lícits, per exemple, adreça de correu electrònic, adreça postal i/o altres dades (veure Avís Legal i Condicions Generals d'Ús).

L'Usuari declara ser major de 18 anys i tenir capacitat legal per celebrar contractes a través d'aquest Lloc Web.

El Lloc Web està dirigit principalment a Usuaris residents a Espanya. EmBruix Jewels no assegura que el Lloc Web compleixi amb legislacions d'altres països, ja sigui totalment o parcialment.
EmBruix Jewels declina tota responsabilitat que se'n pugui derivar, així com tampoc assegura enviaments o prestació de serveis fora d'Espanya.

L'Usuari podrà formalitzar, a la seva elecció, amb EmBruix Jewels el contracte de compravenda dels productes i/o serveis desitjats en qualsevol dels idiomes en què aquestes Condicions estiguin disponibles en aquest Lloc Web.


3. PROCÉS DE COMPRA O ADQUISICIÓ

Els Usuaris degudament registrats poden comprar al Lloc Web pels mitjans i formes establerts. Hauran de seguir el procediment de compra i/o adquisició en línia de www.embruixjewels.com, durant el qual diversos productes i/o serveis poden ser seleccionats i afegits a la cistella, cistella o espai final de compra i, finalment, fer clic a “REALITZA EL COMAND”.

Així mateix, l'Usuari haurà d'emplenar i/o comprovar la informació que se li sol·licita a cada pas, encara que, durant el procés de compra, abans de realitzar el pagament, es poden modificar les dades de la compra.
Seguidament, l'Usuari rebrà un correu electrònic confirmant que EmBruix Jewels ha rebut la comanda o sol·licitud de compra i/o prestació del servei, és a dir, la confirmació de la comanda. I, si escau, se us informarà, igualment, mitjançant correu electrònic quan la vostra compra estigui sent enviada. Si escau, aquestes informacions també podrien posar-se a disposició de l'Usuari a través del seu espai personal de connexió al Lloc Web.

Un cop el procediment de compra ha conclòs, l'Usuari consenteix que el Lloc Web generi una factura electrònica que es farà arribar a l'Usuari a través del correu electrònic, i si escau, a través del seu espai personal de connexió al Lloc Web. Així mateix, l'Usuari pot, si així ho desitja, obtenir una còpia de la factura en paper, sol·licitant-ho a EmBruix Jewels utilitzant els espais de contacte del Lloc Web oa través de les dades de contacte facilitades més amunt.

L'Usuari reconeix estar al corrent, en el moment de la compra, de certes condicions particulars de venda que concerneixen el producte i/o servei en qüestió i que es mostren al costat de la presentació o, si escau, imatge d'aquest a la seva pàgina del Lloc Web, indicant, a manera enunciativa, però no exhaustiva, i atenent a cada cas: nom, preu, components, pes, quantitat, color, detalls dels productes, o característiques, manera com es duran a terme i/ o cost de les prestacions; i reconeix que la realització de la comanda de compra o adquisició materialitza l'acceptació plena i completa de les condicions particulars de venda aplicables a cada cas.

Les comunicacions, ordres de compra i pagaments que intervinguin durant les transaccions efectuades al Lloc Web podrien ser arxivades i conservades als registres informatitzats d'EmBruix Jewels per tal de constituir un mitjà de prova de les transaccions, en tot cas, respectant les condicions raonables de seguretat i les lleis i normatives vigents que a aquest respecte siguin aplicables, i particularment atenent el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals ia la lliure circulació d'aquestes dades (RGPD) i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, i als drets que assisteixen a els Usuaris conforme a la política de privadesa d'aquest Lloc Web.
5. PREUS I PAGAMENT

Els preus exhibits al Lloc Web són els finals, en Euros (€) i inclouen els impostos, llevat que per exigència legal, especialment pel que fa a l'IVA, s'assenyali i apliqui una qüestió diferent.

Això no obstant, i llevat que s'indiqui, puntualment, una altra cosa els preus dels articles oferts exclouen les despeses d'enviament, en què es pogués incórrer, que s'afegiran a l'import total a causa del moment de gestionar el procediment d'enviament per part del Usuari, i on aquest consultarà els mètodes i costos d'enviament disponibles i triarà lliurement el que més li convingui.

Sestableix un preu de 15€ impostos inclosos, a través de missatgeria 24-48h. en l'enviament a Espanya.

Si vols que s'enviï a un altre país si us plau contacta directamen4. DISPON

t amb mi.

En cap cas el Lloc Web no afegirà costos addicionals al preu d'un producte o servei de forma automàtica, sinó només aquells que l'Usuari hagi seleccionat i elegit voluntàriament i lliurement.

Els preus poden canviar en qualsevol moment, però els possibles canvis no afectaran les comandes o compres respecte de les que l'Usuari ja hagi rebut una confirmació de comanda.

Els mitjans de pagament acceptats seran: Targeta de crèdit o dèbit, i PayPal.

Així mateix, l'Usuari podrà pagar tot o part del preu de la compra amb una targeta regal i/o una targeta abonament emesa per EmBruix Jewels i/o Emma Beteta Pla.

EmBruix Jewels utilitza tots els mitjans per garantir la confidencialitat i la seguretat de les dades de pagament transmeses per l'Usuari durant les transaccions a través del Lloc Web. Com a tal, el Lloc Web utilitza un sistema de pagament segur SSL (Secure Socket Layer).

Les targetes de crèdit estaran subjectes a comprovacions i autoritzacions per part de l'entitat bancària emissora de les mateixes, si aquesta entitat no autoritzés el pagament, EmBruix Jewels no serà responsable per cap retard o manca de lliurament i no podrà formalitzar cap contracte amb l'Usuari .

Quan EmBruix Jewels rebi l'ordre de compra per part de l'Usuari a través del Lloc Web, es farà una verificació a la targeta que correspongui per assegurar que hi ha fons suficients per completar la transacció. El càrrec a la targeta es farà en el moment en què l'Usuari premi el botó “REALITZA EL PEDI” i s'enviï a l'Usuari la confirmació d'enviament i/o confirmació del servei que es presta en forma i, si escau, lloc establerts .

Si el mitjà de pagament és Paypal, targeta regal o targeta abonament el càrrec es farà en el moment en què EmBruix Jewels envieu una confirmació de la comanda de compra o adquisició de productes i/o serveis a l'Usuari.

En tot cas, en fer clic a “REALITZA LA COMANDA” l'Usuari confirma que el mètode de pagament utilitzat és seu, o que, si escau, és el legítim posseïdor de la targeta regal o de la targeta abo

IBILIDAD

6. LLIURAMENT

En els casos en què sigui procedent realitzar el lliurament físic del bé contractat, els lliuraments s'efectuaran en l'àmbit del territori següent: Espanya (Península i Balears).

Exceptuant aquells casos en què existeixin circumstàncies imprevistes o extraordinàries o, si escau, derivades de la personalització dels productes, la comanda de compra consistent en els productes relacionats a cada confirmació de compra serà lliurada en el termini assenyalat al Lloc Web segons el mètode d'enviament seleccionat per l'Usuari en el termini màxim de 30 dies naturals a comptar de la data de la confirmació de la comanda.

Si per algun motiu, que li fos imputable, EmBruix Jewels no pogués complir la data de lliurament, contactarà a l'Usuari per informar-lo d'aquesta circumstància i, aquest podrà triar seguir endavant amb la compra establint una nova data de lliurament o bé anul·lar la comanda amb el reemborsament total del preu pagat. En qualsevol cas, els lliuraments a domicili es fan en dies laborables.

Si resulta impossible efectuar el lliurament de la comanda per absència de l'Usuari, la comanda podria ser tornada al magatzem. Tot i això, el transportista deixaria un avís explicant on es troba la comanda i com fer perquè sigui lliurat de nou.

Si l'Usuari no estarà al lloc de lliurament a la franja horària convinguda, cal que us poseu en contacte amb EmBruix Jewels per convenir el lliurament un altre dia.

En cas que transcorrin 30 dies des que la seva comanda estigui disponible per al lliurament, i no hagi estat lliurada per causa no imputable a EmBruix Jewels, EmBruix Jewels entendrà que l'Usuari desitja desistir del contracte i aquesta es considerarà resolt. Com a conseqüència de la resolució del contracte, tots els pagaments rebuts de l'Usuari us seran retornats, a excepció de les despeses addicionals resultants de l'elecció pròpia de l'Usuari d'una modalitat de lliurament diferent de la modalitat menys costosa de lliurament ordinària que ofereix el Lloc Web , sense cap demora indeguda i, en qualsevol cas, en el termini màxim de 14 dies naturals des de la data en què es considera resolt el contracte.

Això no obstant, l'Usuari ha de tenir present que el transport derivat de la resolució pot tenir un cost addicional que li podrà ser repercutit.


Todos los pedidos de compra recibidos por EmBruix Jewels a través del Sitio Web están sujetos a la disponibilidad de los productos y/o a que ninguna circunstancia o causa de fuerza mayor (cláusula nueve de estas Condiciones) afecte al suministro de los mismos y/o a la prestación de los servicios. Si se produjeran dificultades en cuanto al suministro de productos o no quedaran productos en stock, EmBruix Jewels se compromete a contactar al Usuario y reembolsar cualquier cantidad que pudiera haber sido abonada en concepto de importe o a ofrecer otro producto de las mismas características. Esto será igualmente aplicable en los casos en los que la prestación de un servicio deviniera irrealizable.

Todas las joyas de EmBruix Jewels están hechas totalmente a mano, son únicas y diferentes entre ellas, por lo tanto la disponibilidad de cada pieza o encargo estará sujeta a las capacidades de producción y otras condiciones.
GENERALES DE VENTA

embruixjewels.com

1. INFORMACIÓN GENERAL

La titularidad de este sitio web, www.embruixjewels.com, (en adelante Sitio Web) la ostenta: Emma Beteta Pla, con NIF: 35096681S, y cuyos datos de contacto son:

Dirección: Rambla Catalunya, 73, principal, 08007 BARCELONA
Teléfono de contacto: 649326850
Email de contacto: info@embruixjewels.com

Este documento (así como todo otro documentos que aquí se mencionen) regula las condiciones por las que se rige el uso de este Sitio Web (www.embruixjewels.com) y la compra o adquisición de productos y/o servicios en el mismo (en adelante, Condiciones).

A efectos de estas Condiciones se entiende que la actividad que EmBruix Jewels desarrolla a través del Sitio Web comprende:

Venta, difusión y encargo de piezas de joyería de autor hechas artesanalmente

Además de leer las presentes Condiciones, antes de acceder, navegar y/o usar esta página web, el Usuario ha de haber leído el Aviso Legal y las Condiciones Generales de Uso, incluyendo, la política de cookies, y la política de privacidad y de protección de datos de EmBruix Jewels. Al utilizar este Sitio Web o al hacer y/o solicitar la adquisición de un producto y/o servicio a través del mismo el Usuario consiente quedar vinculado por estas Condiciones y por todo lo anteriormente mencionado, por lo que si no está de acuerdo con todo ello, no debe usar este Sitio Web.

Asimismo, se informa que estas Condiciones podrían ser modificadas. El Usuario es responsable de consultarlas cada vez que acceda, navegue y/o use el Sitio Web ya que serán aplicables aquellas que se encuentren vigentes en el momento en que se solicite la adquisición de productos y/o servicios.

Para todas las preguntas que el Usuario pueda tener en relación con las Condiciones puede ponerse en contacto con el titular utilizando los datos de contacto facilitados más arriba o, en su caso, utilizando el formulario de contacto.


2. EL USUARIO

El acceso, la navegación y uso del Sitio Web, confiere la condición de usuario (en adelante referido, indistintamente, individualmente como Usuario o conjuntamente como Usuarios), por lo que se aceptan, desde que se inicia la navegación por el Sitio Web, todas las Condiciones aquí establecidas, así como sus ulteriores modificaciones, sin perjuicio de la aplicación de la correspondiente normativa legal de obligado cumplimiento según el caso.

El Usuario asume su responsabilidad de un uso correcto del Sitio Web. Esta responsabilidad se extenderá a:

 • Hacer uso de este Sitio Web únicamente para realizar consultas y compras o adquisiciones legalmente válidas.

 • No realizar ninguna compra falsa o fraudulenta. Si razonablemente se pudiera considerar que se ha hecho una compra de esta índole, podría ser anulada y se informaría a las autoridades pertinentes.

 • Facilitar datos de contacto veraces y lícitos, por ejemplo, dirección de correo electrónico, dirección postal y/u otros datos (ver Aviso Legal y Condiciones Generales de Uso).

El Usuario declara ser mayor de 18 años y tener capacidad legal para celebrar contratos a través de este Sitio Web.

El Sitio Web está dirigido principalmente a Usuarios residentes en España. EmBruix Jewels no asegura que el Sitio Web cumpla con legislaciones de otros países, ya sea total o parcialmente. EmBruix Jewels declina toda responsabilidad que se pueda derivar de dicho acceso, así como tampoco asegura envíos o prestación de servicios fuera de España.

El Usuario podrá formalizar, a su elección, con EmBruix Jewels el contrato de compraventa de los productos y/o servicios deseados en cualquiera de los idiomas en los que las presentes Condiciones estén disponibles en este Sitio Web.


3. PROCESO DE COMPRA O ADQUISICIÓN

Los Usuarios debidamente registrados pueden comprar en el Sitio Web por los medios y formas establecidos. Deberán seguir el procedimiento de compra y/o adquisición online de www.embruixjewels.com, durante el cual varios productos y/o servicios pueden ser seleccionados y añadidos al carrito, cesta o espacio final de compra y, finalmente, hacer clic en “REALITZA LA COMANDA”.

Asimismo, el Usuario deberá rellenar y/o comprobar la información que en cada paso se le solicita, aunque, durante el proceso de compra, antes de realizar el pago, se pueden modificar los datos de la compra.

Seguidamente, el Usuario recibirá un correo electrónico confirmando que EmBruix Jewels ha recibido su pedido o solicitud de compra y/o prestación del servicio, es decir, la confirmación del pedido. Y, en su caso, se le informará, igualmente, mediante correo electrónico cuando su compra esté siendo enviada. En su caso, estas informaciones también podrían ponerse a disposición del Usuario a través de su espacio personal de conexión al Sitio Web.

Una vez el procedimiento de compra ha concluido, el Usuario consiente que el Sitio Web genere una factura electrónica que se hará llegar al Usuario a través del correo electrónico, y en su caso, a través de su espacio personal de conexión al Sitio Web. Asimismo, el Usuario puede, si así lo desea, obtener una copia de su factura en papel, solicitándolo a EmBruix Jewels utilizando los espacios de contacto del Sitio Web o a través de los datos de contacto facilitados más arriba.

El Usuario reconoce estar al corriente, en el momento de la compra, de ciertas condiciones particulares de venta que conciernen al producto y/o servicio en cuestión y que se muestran junto a la presentación o, en su caso, imagen de éste en su página del Sitio Web, indicando, a modo enunciativo, pero no exhaustivo, y atendiendo a cada caso: nombre, precio, componentes, peso, cantidad, color, detalles de los productos, o características, modo en el que se llevarán a cabo y/o coste de las prestaciones; y reconoce que la realización del pedido de compra o adquisición materializa la aceptación plena y completa de las condiciones particulares de venta aplicables a cada caso.

Las comunicaciones, órdenes de compra y pagos que intervengan durante las transacciones efectuadas en el Sitio Web podrían ser archivadas y conservadas en los registros informatizados de EmBruix Jewels con el fin de constituir un medio de prueba de las transacciones, en todo caso, respetando las condiciones razonables de seguridad y las leyes y normativas vigentes que a este respecto sean de aplicación, y particularmente atendiendo al Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (RGPD) y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, y a los derechos que asisten a los Usuarios conforme a la política de privacidad de este Sitio Web.


4. DISPONIBILIDAD

Todos los pedidos de compra recibidos por EmBruix Jewels a través del Sitio Web están sujetos a la disponibilidad de los productos y/o a que ninguna circunstancia o causa de fuerza mayor (cláusula nueve de estas Condiciones) afecte al suministro de los mismos y/o a la prestación de los servicios. Si se produjeran dificultades en cuanto al suministro de productos o no quedaran productos en stock, EmBruix Jewels se compromete a contactar al Usuario y reembolsar cualquier cantidad que pudiera haber sido abonada en concepto de importe o a ofrecer otro producto de las mismas características. Esto será igualmente aplicable en los casos en los que la prestación de un servicio deviniera irrealizable.

Todas las joyas de EmBruix Jewels están hechas totalmente a mano, son únicas y diferentes entre ellas, por lo tanto la disponibilidad de cada pieza o encargo estará sujeta a las capacidades de producción y otras condiciones.


5. PRECIOS Y PAGO

Los precios exhibidos en el Sitio Web son los finales, en Euros (€) e incluyen los impuestos, salvo que por exigencia legal, especialmente en lo relativo al IVA, se señale y aplique cuestión distinta.

No obstante, y salvo que se indique, puntualmente, otra cosa los precios de los artículos ofrecidos excluyen los gastos de envío, en los que se pudiera incurrir, que se añadirán al importe total debido al momento de gestionar el procedimiento de envío por parte del Usuario, y donde éste consultará los métodos y costes de envío disponibles y elegirá libremente el que más le convenga.

Se establece un precio de 15€ impuestos incluidos, a través de mensajería 24-48h. en el envío a España.

Si deseas que se envíe a otro país por favor contacta directamente conmigo.

En ningún caso el Sitio Web añadirá costes adicionales al precio de un producto o de un servicio de forma automática, sino solo aquellos que el Usuario haya seleccionado y elegido voluntaria y libremente.

Los precios pueden cambiar en cualquier momento, pero los posibles cambios no afectarán a los pedidos o compras con respecto a los que el Usuario ya haya recibido una confirmación de pedido.

Los medios de pago aceptados serán: Tarjeta de crédito o débito, y PayPal.

Asimismo, el Usuario podrá pagar todo o parte del precio de la compra con una tarjeta regalo y/o una tarjeta abono emitida por EmBruix Jewels y/o Emma Beteta Pla.

EmBruix Jewels utiliza todos los medios para garantizar la confidencialidad y la seguridad de los datos de pago transmitidos por el Usuario durante las transacciones a través del Sitio Web. Como tal, el Sitio Web utiliza un sistema de pago seguro SSL (Secure Socket Layer).

Las tarjetas de crédito estarán sujetas a comprobaciones y autorizaciones por parte de la entidad bancaria emisora de las mismas, si dicha entidad no autorizase el pago, EmBruix Jewels no será responsable por ningún retraso o falta de entrega y no podrá formalizar ningún contrato con el Usuario.

Una vez que EmBruix Jewels reciba la orden de compra por parte del Usuario a través del Sitio Web, se hará una verificación en la tarjeta que corresponda para asegurar que existen fondos suficientes para completar la transacción. El cargo en la tarjeta se hará en el momento en que el Usuario pulse el botón “REALITZA LA COMANDA” y se envíe al Usuario la confirmación de envío y/o confirmación del servicio que se presta en forma y, en su caso, lugar establecidos.

Si el medio de pago es Paypal, tarjeta regalo o tarjeta abono el cargo se hará en el momento en que EmBruix Jewels envíe una confirmación del pedido de compra o adquisición de productos y/o servicios al Usuario.

En todo caso, al hacer clic en “REALITZA LA COMANDA” el Usuario confirma que el método de pago utilizado es suyo, o que, en su caso, es el legítimo poseedor de la tarjeta regalo o de la tarjeta abono.


6. ENTREGA

En los casos en los que proceda realizar la entrega física del bien contratado, las entregas se efectuarán en el ámbito del siguiente territorio: España (Península y Baleares).

Exceptuando aquellos casos en los que existan circunstancias imprevistas o extraordinarias o, en su caso, derivadas de la personalización de los productos, el pedido de compra consistente en los productos relacionados en cada confirmación de compra será entregado en el plazo señalado en el Sitio Web según el método de envío seleccionado por el Usuario en el plazo máximo de 30 días naturales a contar desde la fecha de la confirmación del pedido.

Si por algún motivo, que le fuera imputable, EmBruix Jewels no pudiera cumplir con la fecha de entrega, contactará al Usuario para informarle de esta circunstancia y, éste podrá elegir seguir adelante con la compra estableciendo una nueva fecha de entrega o bien anular el pedido con el reembolso total del precio pagado. En cualquier caso, las entregas a domicilio se realizan en días laborables.

Si resultara imposible efectuar la entrega del pedido por ausencia del Usuario, el pedido podría ser devuelto al almacén. No obstante, el transportista dejaría un aviso explicando dónde se encuentra el pedido y cómo hacer para que sea entregado de nuevo.

Si el Usuario no va a estar en el lugar de entrega en la franja horaria convenida, debe ponerse en contacto con EmBruix Jewels para convenir la entrega otro día.

En caso de que transcurran 30 días desde que su pedido esté disponible para su entrega, y no haya sido entregado por causa no imputable a EmBruix Jewels, EmBruix Jewels entenderá que el Usuario desea desistir del contrato y éste se considerará resuelto. Como consecuencia de la resolución del contrato, todos los pagos recibidos del Usuario le serán devueltos, a excepción de los gastos adicionales resultantes de la elección propia del Usuario de una modalidad de entrega diferente a la modalidad menos costosa de entrega ordinaria que ofrece el Sitio Web, sin ninguna demora indebida y, en cualquier caso, en el plazo máximo de 14 días naturales desde la fecha en que se considera resuelto el contrato.

No obstante, el Usuario debe tener presente que el transporte derivado de la resolución puede tener un coste adicional que le podrá ser repercutido.

A efectos de las presentes Condiciones, se entenderá que se ha producido la entrega o que el pedido ha sido entregado en el momento en el que el Usuario o un tercero indicado por el Usuario adquiera la posesión material de los productos, lo que se acreditará mediante la firma de la recepción del pedido en la dirección de entrega convenida.

Los riesgos que de los productos se pudieran derivar serán a cargo del Usuario a partir del momento de su entrega. El Usuario adquiere la propiedad de los productos cuando EmBruix Jewels recibe el pago completo de todas las cantidades debidas en relación a la compra o adquisición efectuada, incluidos los gastos de envío, o bien en el momento de la entrega, si ésta tiene lugar en un momento posterior a la recepción completa del importe objeto de pago por EmBruix Jewels.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), los pedidos de compra para su entrega y/o prestación se entenderán localizados en el territorio de aplicación del IVA español si la dirección de entrega está en territorio español salvo Canarias, Ceuta y Melilla. El tipo de IVA aplicable será el legalmente vigente en cada momento en función del artículo concreto de que se trate.

 

7. MEDIOS TÉCNICOS PARA CORREGIR ERRORES

Se pone en conocimiento del Usuario que en caso de que detecte que se ha producido un error al introducir datos necesarios para procesar su solicitud de compra en el Sitio Web, podrá modificar los mismos poniéndose en contacto con EmBruix Jewels a través de los espacios de contacto habilitados en el Sitio Web, y, en su caso, a través de aquellos habilitados para contactar con el servicio de atención al cliente, y/o utilizando los datos de contacto facilitados en la cláusula primera (Información general). Asimismo, estas informaciones también podrían subsanarse por el Usuario a través de su espacio personal de conexión al Sitio Web.

En cualquier caso, el Usuario, antes de hacer clic en “REALITZA LA COMANDA“, tiene acceso al espacio, carrito, o cesta donde se van anotando sus solicitudes de compra y puede hacer modificaciones.

De igual forma, se remite al Usuario a consultar el Aviso Legal y Condiciones Generales de Uso y, en concreto, la Política de Privacidad para recabar más información sobre cómo ejercer su derecho de rectificación según lo establecido en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (RGPD) y en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.


8. DEVOLUCIONES

En los casos en los que el Usuario adquiriera productos en o través del Sitio Web del titular, le asisten una serie de derechos, tal y como se enumeran y describen a continuación:

Derecho de Desistimiento

El Usuario, en tanto que consumidor y usuario, realiza una compra en el Sitio Web y, por tanto le asiste el derecho a desistir de dicha compra en un plazo de 14 días naturales sin necesidad de justificación.

Este plazo de desistimiento expirará a los 14 días naturales del día que el Usuario o un tercero autorizado por éste, distinto del transportista, adquirió la posesión material de los bienes adquiridos en el Sitio Web de EmBruix Jewels o en caso de que los bienes que componen su pedido se entreguen por separado, a los 14 días naturales del día que el Usuario o un tercero autorizado por éste, distinto del transportista, adquirió la posesión material del último de esos bienes que componían un mismo pedido de compra, o en el caso de tratarse de un contrato de servicios, a los 14 días naturales desde el día de la celebración del contrato.

Para ejercer este derecho de desistimiento, el Usuario deberá notificar su decisión a EmBruix Jewels por escrito. Podrá hacerlo, en su caso, a través de los espacios de contacto habilitados en el Sitio Web o a través de correo electrónico a:

 info@embruixjewels.com

El Usuario, independientemente del medio que elija para comunicar su decisión, debe expresar de forma clara e inequívoca que es su intención desistir del contrato de compra. Deberá indicar sus datos personales, nombre, dni, dirección, fecha en que se realizó el pedido, fecha en que recibió el pedido, productos a devolver, descripción, causa de la devolución y firma. En todo caso, el Usuario podrá utilizar el modelo de formulario de desistimiento que EmBruix Jewels pone a su disposición como parte anexada a estas Condiciones, sin embargo, su uso no es obligatorio.

Para cumplir el plazo de desistimiento, basta con que la comunicación que expresa inequívocamente la decisión de desistir sea enviada antes de que venza el plazo correspondiente.

En caso de desistimiento, EmBruix Jewels reembolsará al Usuario todos los pagos recibidos, incluidos los gastos de envío (con la excepción de los gastos adicionales elegidos por el Usuario para una modalidad de envío diferente a la modalidad menos costosa ofrecida en el Sitio Web) sin ninguna demora indebida y, en todo caso, a más tardar en 14 días naturales a partir de la fecha en la que EmBruix Jewels es informado de la decisión de desistir por el Usuario.

EmBruix Jewels reembolsará al Usuario utilizando el mismo método de pago que empleó este para realizar la transacción inicial de compra. Este reembolso no generará ningún coste adicional al Usuario. No obstante, EmBruix Jewels podría retener dicho reembolso hasta haber recibido los productos o artículos de la compra, o hasta que el Usuario presente una prueba de la devolución de los mismos, según qué condición se cumpla primero.

El Usuario puede devolver o enviar los productos a EmBruix Jewels en:

Rambla Catalunya, 73, principal, 08007 BARCELONA

Y deberá hacerlo sin ninguna demora indebida y, en cualquier caso, a más tardar en el plazo de 14 días naturales a partir de la fecha en que EmBruix Jewels fue informado de la decisión de desistimiento.

El Usuario reconoce conocer que deberá asumir el coste directo de devolución (transporte, entrega) de los bienes, si se incurriera en alguno. Además, será responsable de la disminución de valor de los productos resultante de una manipulación distinta a la necesaria para establecer la naturaleza, las características y el funcionamiento de los bienes.

El Usuario reconoce saber que existen excepciones al derecho de desistimiento, tal y como se recoge en el artículo 103 del Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias. De forma enunciativa, y no exhaustiva, este sería el caso de: productos personalizados; productos que puedan deteriorarse o caducar con rapidez; CDs/DVD de música o video sin su envoltorio, tal y como se precinta en fábrica; productos que por razones de higiene o de la salud van precintados y han sido desprecintados tras la entrega.

En este mismo sentido se rige la prestación de un servicio que el Usuario pudiera contratar en este Sitio Web, pues esta misma Ley establece que no asistirá el Derecho de desistimiento a los Usuarios cuando la prestación del servicio ha sido completamente ejecutada, o cuando haya comenzado, con el consentimiento expreso del consumidor y usuario y con el reconocimiento por su parte de que es consciente de que, una vez que el contrato haya sido completamente ejecutado por EmBruix Jewels, habrá perdido su derecho de desistimiento.

En todo caso, no se hará ningún reembolso si el producto ha sido usado más allá de la mera apertura del mismo, de productos que no estén en las mismas condiciones en las que se entregaron, que hayan sufrido algún daño tras la entrega o que su uso no haya sido el adecuado o recomendado por EmBruix Jewels.

Asimismo, se debe devolver los productos usando o incluyendo todos sus envoltorios originales, las instrucciones y demás documentos que en su caso los acompañen, además de una copia de la factura de compra.

En el siguiente enlace puede descargarse el Modelo de formulario de desistimiento:

CLIC PARA DESCARGAR EL FORMULARIO DE DESISTIMIENTO

Devolución de productos defectuosos o error en el envío

Se trata de todos aquellos casos en los que el Usuario considera que, en el momento de la entrega, el producto no se ajusta a lo estipulado en el contrato o pedido de compra, y que, por tanto, deberá ponerse en contacto con EmBruix Jewels inmediatamente y hacerle saber la disconformidad existente (defecto/error) por los mismos medios o utilizando los datos de contacto que se facilitan en el apartado anterior (Derecho de Desistimiento).

El Usuario será entonces informado sobre cómo proceder a la devolución de los productos, y estos, una vez devueltos, serán examinados y se informará al Usuario, dentro de un plazo razonable, si procede el reembolso o, en su caso, la sustitución del mismo.

El reembolso o la sustitución del producto se efectuará lo antes posible, dentro de los 14 días siguientes a la fecha en la que le enviemos un correo electrónico confirmando que procede el reembolso o la sustitución del artículo no conforme. Si, por acuerdo entre las dos partes, el artículo se realizase de nuevo, los plazos de entrega variarían y serían acordados según las condiciones de fabricación.

El importe abonado por aquellos productos que sean devueltos a causa de algún defecto, cuando realmente exista, será reembolsado íntegramente, incluidos los gastos de entrega y los costes en que hubiera podido incurrir el Usuario para realizar la devolución. El reembolso se efectuará por el mismo medio de pago que el Usuario utilizó para pagar la compra.

En todo caso, se estará siempre a los derechos reconocidos en la legislación vigente en cada momento para el Usuario, en tanto que consumidor y usuario.

Garantías

El Usuario, en tanto que consumidor y usuario, goza de garantías sobre los productos que pueda adquirir a través de este Sitio Web, en los términos legalmente establecidos para cada tipo de producto, respondiendo EmBruix Jewels, por tanto, por la falta de conformidad de los mismos que se manifieste en un plazo de dos años desde la entrega del producto.

En este sentido, se entiende que los productos son conformes con el contrato siempre que: se ajusten a la descripción realizada por EmBruix Jewels y posean las cualidades presentadas en la misma; sean aptos para los usos a que ordinariamente se destinan los productos del mismo tipo; y presenten la calidad y prestaciones habituales de un producto del mismo tipo y que sean fundamentalmente esperables del mismo. Cuando esto no sea así respecto de los productos entregados al Usuario, éste deberá proceder tal y como se indica en el apartado Devolución de productos defectuosos o error en el envío. No obstante, algunos de los productos que se comercializan en el Sitio Web, podrían presentar características no homogéneas siempre y cuando éstas deriven del tipo de material con el que se han fabricado, y que por ende formarán parte de la apariencia individual del producto, y no serán un defecto.

Por otra parte, podría llegar a darse el caso que el Usuario adquiere en el Sitio Web un producto de una marca o de fabricación por un tercero. En este caso, y considerando el Usuario que se trata de un producto defectuoso, éste también tiene la posibilidad de ponerse en contacto con la marca o fabricante responsable del producto para averiguar cómo ejercer su derecho de garantía legal directamente frente a los mismos durante los dos años siguientes a la entrega de dichos productos. Para ello, el Usuario debe haber conservado toda la información en relación con la garantía de los productos.


9. EXONERACIÓN DE RESPONSABILIDAD

Salvo disposición legal en sentido contrario, EmBruix Jewels no aceptará ninguna responsabilidad por las siguientes pérdidas, con independencia de su origen:

 • cualesquiera pérdidas que no fueran atribuibles a incumplimiento alguno por su parte;

 • pérdidas empresariales (incluyendo lucro cesante, de ingresos, de contratos, de ahorros previstos, de datos, pérdida del fondo de comercio o gastos innecesarios incurridos); o de

 • toda otra pérdida indirecta que no fuera razonablemente previsible por ambas partes en el momento en que se formalizó el contrato de compraventa de los productos entre ambas partes.

Igualmente, EmBruix Jewels también limita su responsabilidad en cuanto a los siguientes casos:

 • EmBruix Jewels aplica todas las medidas concernientes a proporcionar una visualización fiel del producto en el Sitio Web, sin embargo no se responsabiliza por las mínimas diferencias o inexactitudes que puedan existir debido a falta de resolución de la pantalla, o problemas del navegador que se utilice u otros de esta índole.

 • EmBruix Jewels actuará con la máxima diligencia a efectos de poner a disposición de la empresa encargada del transporte del producto objeto del pedido de compra. Sin embargo, no se responsabiliza por perjuicios provenientes de un mal funcionamiento del transporte, especialmente por causas como huelgas, retenciones en carreteras, y en general cualquiera otras propias del sector, que deriven en retrasos, pérdidas o hurtos del producto.

 • Fallos técnicos que por causas fortuitas o de otra índole, impidan un normal funcionamiento del servicio a través de internet. Falta de disponibilidad del Sitio Web por razones de mantenimiento u otras, que impida disponer del servicio. EmBruix Jewels pone todos los medios a su alcance a efectos de llevar a cabo el proceso de compra, pago y envío/entrega de los productos, no obstante se exime de responsabilidad por causas que no le sean imputables, caso fortuito o fuerza mayor.

 • EmBruix Jewels no se hará responsable del mal uso y/o del desgaste de los productos que hayan sido utilizados por el Usuario. Al mismo tiempo, EmBruix Jewels tampoco se hará responsable de una devolución errónea realizada por el Usuario. Es responsabilidad del Usuario devolver el producto correcto.

 • En general, EmBruix Jewels no se responsabilizará por ningún incumplimiento o retraso en el cumplimiento de alguna de las obligaciones asumidas, cuando el mismo se deba a acontecimientos que están fuera de su control razonable, es decir, que se deban a causa de fuerza mayor, y ésta podrá incluir, a modo enunciativo pero no exhaustivo:

  • Huelgas, cierres patronales u otras medidas reivindicativas.

  • Conmoción civil, revuelta, invasión, amenaza o ataque terrorista, guerra (declarada o no) o amenaza o preparativos de guerra.

  • Incendio, explosión, tormenta, inundación, terremoto, hundimiento, epidemia o cualquier otro desastre natural.

  • Imposibilidad de uso de trenes, barcos, aviones, transportes de motor u otros medios de transporte, públicos o privados.

  • Imposibilidad de utilizar sistemas públicos o privados de telecomunicaciones.

  • Actos, decretos, legislación, normativa o restricciones de cualquier gobierno o autoridad pública.

De esta forma, las obligaciones quedarán suspendidas durante el periodo en que la causa de fuerza mayor continúe, y EmBruix Jewels dispondrá de una ampliación en el plazo para cumplirlas por un periodo de tiempo igual al que dure la causa de fuerza mayor. EmBruix Jewels pondrá todos los medios razonables para encontrar una solución que le permita cumplir con sus obligaciones a pesar de la causa de fuerza mayor.


10. COMUNICACIONES POR ESCRITO Y NOTIFICACIONES

Mediante el uso de este Sitio Web, el Usuario acepta que la mayor parte de las comunicaciones con EmBruix Jewels sean electrónicas (correo electrónico o avisos publicados en el Sitio Web).

A efectos contractuales, el Usuario consiente en usar este medio electrónico de comunicación y reconoce que todo contrato, notificación, información y demás comunicaciones que EmBruix Jewels envíe de forma electrónica cumplen con los requisitos legales de ser por escrito. Esta condición no afectará a los derechos reconocidos por ley al Usuario.

El Usuario puede enviar notificaciones y/o comunicarse con EmBruix Jewels a través de los datos de contacto que en estas Condiciones se facilitan y, en su caso, a través de los espacios de contacto del Sitio Web.

Igualmente, salvo que se estipule lo contrario, EmBruix Jewels puede contactar y/o notificar al Usuario en su correo electrónico o en la dirección postal facilitada.


11. RENUNCIA

Ninguna renuncia de EmBruix Jewels a un derecho o acción legal concreta o la falta de requerimiento por EmBruix Jewels del cumplimiento estricto por el Usuario de alguna de sus obligaciones supondrá, ni una renuncia a otros derechos o acciones derivados de un contrato o de las Condiciones, ni exonerará al Usuario del cumplimiento de sus obligaciones.

Ninguna renuncia de EmBruix Jewels a alguna de las presentes Condiciones o a los derechos o acciones derivados de un contrato surtirá efecto, a no ser que se establezca expresamente que es una renuncia y se formalice y se le comunique al Usuario por escrito.


12. NULIDAD

Si alguna de las presentes Condiciones fuesen declaradas nulas y sin efecto por resolución firme dictada por autoridad competente, el resto de las cláusulas permanecerán en vigor, sin que queden afectadas por dicha declaración de nulidad.


13. ACUERDO COMPLETO

Las presentes Condiciones y todo documento al que se haga referencia expresa en estas constituyen el acuerdo íntegro existente entre el Usuario y EmBruix Jewels en relación con el objeto de compraventa y sustituyen a cualquier otro pacto, acuerdo o promesa anterior convenida verbalmente o por escrito por las mismas partes.

El Usuario y EmBruix Jewels reconocen haber consentido la celebración de un contrato sin haber confiado en ninguna declaración o promesa hecha por la otra parte, salvo aquello que figura expresamente mencionado en las presentes Condiciones.


14. PROTECCIÓN DE DATOS

La información o datos de carácter personal que el Usuario facilite a EmBruix Jewels en el curso de una transacción en el Sitio Web, serán tratados con arreglo a lo establecido en la Política de Privacidad o de protección de datos (contenida, en su caso, en el Aviso Legal y Condiciones Generales de Uso). Al acceder, navegar y/o usar el Sitio Web el Usuario consiente el tratamiento de dicha información y datos y declara que toda la información o datos que facilita son veraces.


15. LEGISLACIÓN APLICABLE Y JURISDICCIÓN

El acceso, navegación y/o uso de este Sitio Web y los contratos de compra de productos a través del mismo se regirán por la legislación española.

Cualquier controversia, problema o desacuerdo que surja o esté relacionado con el acceso, navegación y/o uso del Sitio Web, o con la interpretación y ejecución de estas Condiciones, o con los contratos de venta entre EmBruix Jewels y el Usuario, será sometida a la jurisdicción no exclusiva de los juzgados y tribunales españoles.


16. QUEJAS Y RECLAMACIONES

El Usuario puede hacer llegar a EmBruix Jewels sus quejas, reclamaciones o todo otro comentario que desee realizar a través de los datos de contacto que se facilitan al principio de estas Condiciones (Información General).

Además, EmBruix Jewels dispone de hojas oficiales de reclamación a disposición de los consumidores y usuarios, y que estos pueden solicitar a EmBruix Jewels en cualquier momento, utilizando los datos de contacto que se facilitan al principio de estas Condiciones (Información General).

Asimismo, si de la celebración de este contrato de compra entre EmBruix Jewels y el Usuario emanara una controversia, el Usuario como consumidor puede solicitar una solución extrajudicial de controversias, de acuerdo con el Reglamento (UE) 524/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2013, sobre resolución de litigios en línea en materia de consumo y por el que se modifica el Reglamento (CE) 2006/2004 y la Directiva 2009/22/CE. Puede acceder a este método a través del siguiente sitio web: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.


Última modificación: 28 de diciembre 2020

Item added to cart.
0 items - 0,00